Ontran-ontran Keraton Surakarta

Pertempuran Dua Panglima Besar